Lỗi

HOÀNG THÁI |

Em đã ở bên ngoài nỗi nhớ của tôi      
bài tứ tuyệt chỉ cần hai câu đầu là đủ      
hai câu sau bây giờ của gió      
cứ bay đi mà phụ họa với người  

Mỗi trái tim có cuộc đời riêng   
buộc phải đập chung thật tình quá khó      
đừng làm khổ nhau đến từng hơi thở
bài tứ tuyệt sẽ tuyệt hơn nhờ một chữ
... lỗi vần

Em đã ở bên ngoài ô cửa của tôi
làn gió hồn nhiên đã thành dông bão
mượn tiết thu phân mình rẽ về hai ngả
tứ tuyệt giờ là rối rắm mấy chữ vu vơ.