Lời ru gió bấc

TRẦN THANH THOA |

Người phơi áo mỏng ngoài hiên
Sầu đông rụng tím cả miền ca dao
Cuốc kêu ngõ vắng cồn cào
Trăng quê treo giữa chiêm bao cánh đồng

 

Lối về lau sậy trổ bông
Bóng thuyền rẽ nước qua sông lững lờ
Cánh chim di trú xa mờ
Ai còn đứng đó bơ vơ cuối chiều

Chạm mùa gió bấc liêu xiêu
Cha ngồi hiên nắng đăm chiêu ánh nhìn
Hoa cau nở giữa lặng thinh
Ướp trong tóc mẹ chùng chình hương quê

Khói thơm quấn quýt ngõ về
Soi từ ánh lửa cơn mê cũ càng
Lời ru gió bấc vừa tan 
Có cơn mưa nhỏ rơi ngang mắt buồn…