Lời trần tình

LÊ THỊ ĐIỂM |

Có thể      
Thượng đế bất công      
Có thể      
Xiềng xích vận mệnh trói chặt thân thể, cả linh hồn      

Có thể      
Sự bất lực lan ra cả bên ngoài cơ thể      
Tôi không biết mình sẽ đi về đâu      
Vai diễn mà ông trời phân cho tôi thế nào      
Không biết phải chịu bao nhiêu khổ đau             

Dù gió có thổi mạnh hơn nữa      
Bão có tàn phá hơn nữa      
Ngày mai      
Hay thậm chí một phút, một giây sau
Cánh tay định mệnh lôi kéo
Ta theo áng mây ngoài cửa sổ chu du đến miền cực lạc

Vẫn nuôi hy vọng
Giống như con thuyền lênh đênh trên biển
Khát khao tìm thấy bờ!

Và tôi!
Vẫn luôn giữ trái tim biết cảm ơn
Cảm ơn những trái tim nhân hậu
Không ngại hiểm nguy
Chọc thủng bóng đêm ma mị
Nhú chồi non hy vọng
Khát vọng sống tôi
Vươn cành!