Lụa tình trải trước nắng xuân

ĐINH HUYỀN |

Heo may dẫn lối xuân về
Nắng sơ khai trổ triền đê thắm vàng

Quê nhà đã tím hoa xoan
Vườn xưa mấy chậu mai vàng khoe bông

Em chừ còn nhớ hay không
Bờ tre giếng nước cánh đồng phù sa

Người đi phố thị đèn hoa
Còn tôi và ánh trăng ngà mỗi đêm

Dáng xưa ngồi nhớ tóc mềm
Tựa vai ký ức bên thềm thời gian

Áp tay lên trái tim làng
Nghe hơi xuân ấm mùa sang đợi người

Nhớ gì ngó mãi dòng xuôi
Đôi bờ bồi lở buồn vui chạnh lòng

Đời người ví tựa đời sông
Cứ như cánh sóng bềnh bồng hư vô

Rồi mai trong cõi mơ hồ
Nhớ thương tôi biết gởi mô đây chừ

Mộng còn thực nữa hay hư
Tình tôi trải lụa đến chừ còn thơm…