Mắt buồn

TRẦN THỊ THÙY VY |

Anh đánh rơi buổi chiều
trong đôi mắt em

Những chiếc lá thu rơi bao mùa
nhòa nhạt
hoàng hôn bến sông xưa
lặng tắt

Em tìm về chiều thôi màu nắng
mắt thẳm buồn xa lắc
một miền xanh.