Mỗi giờ là một cuộc say

LÊ HÒA |

Mỗi giờ là một cuộc say
Nghe lâng lâng những nhịp ngày. Lặng. Rơi
Phố phường tỉnh quá. Không lời
Ta mê mẩn. Ta bồi hồi. Ta mơ...

Mỗi giờ là một tứ thơ
Để yêu đến bến đến bờ. Nông. Sâu
Mưa là đâu? Nắng là đâu?
Mùa trôi trên bảy nhịp cầu thang. Đêm

Lặng ngồi ở phía không tên
Vốc vàng thu rắc tràn lên tiếng cười
Mắt thăm thẳm. Chân vợi vời
Ô kìa đêm trắng, đang ngời ngợi xanh.