Mưa bong bóng

PHẠM TẤN DŨNG |

em mạ non lỡ thì
và tập làm dang dở
như cơn mưa bong bóng
vỗ mặt cánh đồng xa

tôi con trâu kéo nắng
xa quá tiếng thở ra
trời dông thả tấm lưới
vây bắt bóng mưa hoa

và tìm đâu tiếng gọi
khi em không là em
trước em tôi vô hình
để ngóng về tôi cũ

như cơn mưa bong bóng
cúi nhặt giấc mơ hoa
cánh đồng xa im vắng
lặng nghe tiếng thở ra.