Mưa đông

H.MAN |

Lạnh lùng gõ nhịp đầy vơi
Giọt gieo tí tách góc trời mưa đông
Bão tan
lũ đã nhẹ dòng
Mà nghe bão lũ giữa lòng chưa nguôi

Gởi cho ai nỗi ngậm ngùi
Đong đưa rồi những ngày vui rã mòn
Người về riêng nhận héo hon
Kẻ ôm thương tích cuộn tròn nghiệp đau

Có gì trong cõi đời nhau
Mà như muôn kiếp đã bày nghiệt oan
Mưa đêm
hay giọt mắt tràn
Mà buông buốt nhớ
mà tan nát lòng

Đêm mơ hồ những đục, trong
Em cầm tay mẹ nối vòng tử, sinh
Giọt mưa sũng ướt phận mình
Tay chưa ấm lại
đã tình tội nhau…