Mưa giao mùa

HOÀNG THÁI |

Em đừng buồn, mưa hoài nghe em
vì năm tàn mùa thương nhau thôi
chiều nay nhìn màu đông nhàu nhàu
tay buông xuôi trò chơi xong rồi

Mưa giao mùa va nhau đau không?
rơi phân vân và tan không đành
ta khoanh tay nhìn mây vò chiều
nghe cơn buồn chen trong hơi men

Em đừng buồn vì ta nghe em
già không đều và hơi vô duyên
đi bên đời buông lời quàng xiên
đêm đêm chờ, ngồi đong ưu phiền

Thôi em à, buồn vui như nhau
xưa trăm năm nay còn gang tay
mưa không còn ta rong theo mây
trên cao cười đời bằng đuôi mày.