Mưa nắng tình

NGUYỄN TẤN ÁI |

Tình yêu đi lạc
Hai mươi nắng mưa
Tình cờ về lại
Nắng mưa chín vừa

Hứng từng sợi nắng
Hong từng giọt mưa
Sợi nào cũng cũ
Giọt nào cũng xưa

Sợi nào cũng tóc
Giọt nào cũng môi
Giọt nào cũng khóc
Ướt tương lai rồi

Chênh vênh triền nhớ
Tưởng mình còn nhau
Vấp chân choàng tỉnh
Té vào cơn đau!