Mưa tháng sáu

NGUYỄN HOÀI ÂN |

Gọi cơn mưa tháng Sáu
Xoa dịu buổi trưa hè
Bùi ngùi trong tiếng ve
Những tháng năm phượng đỏ

Bên sân trường còn đó
Hàng ghế đá lặng thinh
Tuổi học trò mơ mộng
Tựa ánh nắng bình minh

Ta về gom sợi gió
Thả trên nhịp yêu thương
Lơ thơ màu hoa cỏ
Nắng vẫy gọi sân trường.