Mùa Thu

TRẦN VĂN THỌ |

Nắng dỗi hờn đi hoang
Mây chiều giăng mắc
Ưu tư rơi nhòe đáy mắt

Chiếc lá nghiêng bay
Rộm vàng
Vắt khô sinh lực
Rơi thành mùa thu

Những nõn xanh thay màu héo úa
Tiếng chim cu ngói gù gù bâng quơ.