Này môi thơm hé cho vừa môi nhau

TRẦN THIÊN THỊ |

(Xuân Tân Sửu) - Cơn mưa lúc nãy u sầu
Cơn mưa giờ lại gối đầu vào đây
Muốn đi về phía đám mây
Để xem lại thử vơi đầy những mưa?

Ừ thì đông đã sang mùa
Có mưa buổi sớm buổi trưa cũng thường
Không dưng lại thấy buồn buồn
Biệt nhau tám hướng mười phương mịt mù

Hờn nhau ròng rã mùa thu
Rót chi mưa để áo người ướt thêm
Làm đầy nhau cũng là em
Làm vơi nhau cũng mỗi em thôi mà

Bỏ quên đâu chiếc áo hoa
Chiều nay cỏ mặc một tà áo mưa
Gắng yêu cho kịp lấy mùa
Này môi thơm hé cho vừa môi nhau.