Ngẫu hứng sang mùa

PHAN CHÍN |

Hoa còn vẫy phía gió xuân
Đã nghe nắng rót trong ngần tháng ba
Chân ai dạo bước vườn cà
Để tầm xuân biếc gọi hoa bưởi về?!

Một đời mải miết chân quê
Mẹ cha tần tảo nón mê ruộng vườn
Để mùa lại dậy sắc hương
Bừng thơm suốt những nẻo đường nắng mưa

Tháng ba sợi nắng lưa thưa
Ai về ngang ngõ cũng vừa tầm xuân!