Ngày cũ

NGUYỄN KIM THỊNH |

Chiều lên nhè nhẹ trên ngày cũ      
Vạt áo bông mây nhớ trắng đồng      
Ngõ xưa còn rõ làn hương mẹ      
Giờ quạnh nắng vàng, buốt gió trong      

Ngày cũ môi hồng xanh làn tóc      
Khóm chuối thơm như lúa ấm trời
Con đường cỏ mượt ngày đi học
Giờ ngập tràn thương thuở thiếu thời
Mảnh sân nhà cũ cay chiều xuống
Tê cóng ve ran chật nỗi niềm
Bóng đổ che mờ, ngày sẽ khuất
Yêu nào day dứt gọi trong tim...