Ngày trở về

TRẦN ANH DŨNG |

Là tôi thềm gạch xanh rêu
Ngõ nhà ai lợp nắng chiều luênh loang
Tuổi xa vấn vít hoa ngàn
Em theo mùa lạ bỏ ngang xuân thì

Là tôi vàng một lối đi
Cỏ hoa hoang kín đường về xa xăm
Đi tìm hơi cũ tháng năm
Chợt nghe ấm dấu bàn chân rêu mềm

Là tôi lỡ một mùa trăng
Đêm nguyên tiêu chạm nỗi buồn cổ xưa
Người từ năm cũ về chưa
Mà mang mang trắng nắng mưa xa mù

Là em lá rụng vàng thu
Bước chân giẫm nát thiên thu bời bời...