Nghe tiếng tắc kè trên sân trường cũ

NGUYỄN TẤN SĨ |

Buông rơi từng tiếng tắc kè
ngoài kia đom đóm lập lòe tìm ai

sân trường hai nửa chia hai
bắp bồng con đứng đợi mai thu về

Tắc kè..
       tắc kè..
              tắc kè...
mưa rơi lộp độp tôi nghe điều gì

mai mùa thi mốt mùa thi
đêm trường xưa vẫn thầm thì gọi tôi

bảng đen ngày ẩm mưa trôi
buồn không nét phấn xa rồi, về đâu

đêm mơ sóng vỗ bạc đầu
nhạc mưa gõ nhịp như nhau nỗi niềm

con đường chợt nhớ chợt quên
một đôi dép đã dày lên bao giờ

Chiến trường giục một câu thơ
sân trường ngày nọ đến giờ vẫn nghe

tắc kè...
           tắc kè...
                      tắc kè...
bắp bồng con đứng bên hè đợi thu.