Nhạt nhòa câu hát

BÍCH NGA |

cớ chi chiều vấp phải chiều       
ngàn mây xám bạc      
liêu xiêu chân ngày      

nhịp sầu bối rối khôn khuây      
nhịp thương cái thuở tay trong tay người      
sóng đôi      
mắt lúng liêng cười
đôi con hạc trắng trên đồi ái ân
thiên di cánh mỏi bâng khuâng
đâu rồi bến cũ
tần ngần trúc ty
chân mây người dõi mắt tìm
cuối trời có kẻ lặng im cúi đầu
trời làm tháng bảy mưa ngâu
nhạt nhòa câu hát “quên trầu chưa têm”.