Nhớ mẹ

NGÂN PHAN |

Sợi nắng rơi đều trên vành nón
Lam chiều khói bếp quyện mờ thêm

Trăng gầy rơi nhẹ trong lòng giếng
Lưng còng mẹ múc ánh trăng đêm...