Những mảnh ghép

NGUYỄN MẬU HÙNG KIỆT |

1. Bướm đêm
  Lạc vào căn phòng
  Bức tranh tĩnh vật.

2. Những con thiêu thân
   Lao về phía sáng
   Tận hiến.

3. Mùa chim làm tổ
   Gió thở nhẹ
   Cây nói khẽ.

4. Đêm khắc khoải
    Dế hát buồn
   Vườn cỏ đẫm sương.

5. Trên đường hối hả
    Người xe
   Con sên bò chậm rãi.