Nối mùa

NGUYỄN HƯỜNG |

Mùa nối mùa
đỏ tháng Năm
núi nhòa con nắng
rừng xanh mệt nhừ

sông buồn
dòng biếc tương tư
con đò lạc lái
gió dư dả chiều
rộng trời
cánh vạc phiêu diêu
ngày gieo nắng hạ
mây chiều lả lơi
câu thơ chạm phía mặt trời
cánh chim bạt gió
hồn chơi vơi mùa
đá mòn con mắt
người qua
lạc loài bến cũ
nhạt nhòa bóng xưa…