Phiến khúc mùa đông

NGUYỄN MẬU HÙNG KIỆT |

Cơn mưa quá giang
Con đò lẻ bóng
Hỏi người về đâu

Bão lũ đi qua
Cánh đồng hoang hoải
Cánh cò phân vân

Hoa nở muộn
Mùa đã sang
Mưa đêm bất chợt

Gió thì thầm
Mưa tí tách
Cây lặng yên xanh

Trên mảng tường rêu
Chuồn chuồn kim
Ký họa mùa.