Phố xưa

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |

Một dòng sông cũ ngày quên nhớ
soi nửa đời xa bóng phố mờ
lòng tắt bao chiều con nước lạc
ngã chết bên thềm rêu mướt xanh.

Tĩnh mặc

Đàn cò qua sông. trắng
nghiêng bạc nửa chiều. vàng
nhẹ thênh trời cổ tích
trăng ngân dài. bóng xanh.