Phúc âm mưa

NGUYỄN CHIẾN |

mưa mưa mưa mưa mưa
hỏi tàn đông đã qua chưa mưa phùn     
thình lình em mưa tuôn      
trái tim tôi ướt nỗi buồn trổ thơ

yêu đi em tôi chờ
ngày mai mưa khóc bên bờ ly tan
mưa mùa cũ mưa sang
hạt mưa như giọt nắng vàng rưng rưng
tôi mưa mãi chưa ngừng
ướt lời ru ướt ngày chung tôi về
mưa thương kiểng nhớ quê
đọt mây trôi cũng ngoái về cố hương
mưa là nắng vô thường
mắt mưa lóng lánh giọt thương vắn dài
mưa ươm một ngày mai…