Rỗng

NGUYỄN VĂN CHÍN |

em
sợi khói ruỗng mục lưng chiều
nỗi buồn đi hoang
tóc mây lần nỗi nhớ
mù khơi môi hôn

nhòa phai phiến lá
mơ giấc ngàn mây trôi hạ
mùa thu sương tan
trăng cuối hẹn hò
cỏ hồng thắp nến truy hoan
tôi hóa tàn tro bên đồi bóng tối
khóc một phù dung...