Rót

MAI THANH VINH |

Rót thu vào đáy cốc
uống cạn mùa trăng phai
rót đêm vào ký ức
đẩy mình xa thật xa

bên kia là bờ vực
bên này là đêm
có gì khác nhau?
nước mắt và nụ cười
lạc trôi…
rót trăm năm lời hẹn
mùa không thể ban mai
nhìn bóng mình say khướt
ta lạc chiều vàng phai….