Sắc xuân

HUỲNH MINH TÂM |

(Xuân Nhâm Dần) - Rét đầy tay em
Cuốc say vài nhát
Đồng xanh nõn đầu xuân

Mắt anh gọi chim về
Áo em mỏng quá
Hoa cúc nở lẻ nụ
Anh đếm mãi

Đây một lưu thủy
Đây nụ hư danh
Đây hai môi thắm
Đây chết đêm chăn chiếu
Đây ba là đào tiên
Đây hương bồ kết
Đây bốn tắt đèn

Rồi em nhắm mắt
Rồi anh nhắm mắt
Mười chậu thược dược
Chẳng biết tìm đâu

Chỉ thấy con trâu
Trong chuồng đang ngủ
Bên ụ rơm vàng
Nắng thơm mật ong.

TAGS