Tạ ơn

NGUYỄN TRỌNG LĨNH |

tay nâng một dĩa trầu cay
lịch hồng bóc lại lễ ngày Vu lan

biển sâu lộng giữa non ngàn
nhớ mùa lá rụng đã tràn công ơn

nặng trong một chiếc túi hờn
chưa bưng trời biển đáp đền mẹ cha

câu kinh niệm nỗi hà sa
vút lên từ phía trời xa đỉnh chùa

nghe lòng sục sạo men chua
bật lên nhánh nợ trêu đùa chính ta

suối nguồn con - mẹ hằng nga
soi từ trong trứng soi ra bạc đầu

tìm chi trên quả địa cầu
thôi tìm phúc thọ nhiệm màu tạ ơn...