Tản mạn Haiku

NGUYỄN MẬU HÙNG KIỆT |

Người đàn ông Cơ Tu
Ngực núi lưng đồi
Cõng vầng trăng xuống phố

Đêm qua có người
Theo trăng về bên kia núi
Bỏ quên một cuộc tình

Trên dòng sông này
Có gã si tình
Dìu dặt khúc Trương Chi

Một ngày sông mưa
Nỗi buồn trổ nhánh
Bãi bờ trắng lau

Cỏ áy gò hoang
Mồ vô chủ
Rơm rớm chiều Thanh Minh.