Thơ tình già

HUỲNH MINH TÂM |

Thơ không phải viên đạn
Bay từ phía sau lưng

Bây giờ có thể cuối xuân,
Hoa tàn rồi
Bây giờ có thể giữa đông,
Chim bay rồi
Bây giờ có thể mùa hạ,
Mưa nhạt rồi
Bây giờ có thể sang thu,
Hương phai rồi

Sông không còn chảy như ngày trẻ
Bèo dào lên trăng đổ nghiêng thuyền

Áo hồng ai thả mùi con gái
Đêm ngủ phòng đơn mơ gối chăn…