Thơ vụn trong nhà

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |

món quà
chiều trám xong lỗ dột
khuya đêm mưa về
vui tí tách. . .

sự rơi xuống bình an
trong thành phố
dường như rất ít nhà có tro.
làm sao họ hiểu
sự tàn lụi của lửa. chầm chậm.
của chính họ.