Thu Bồn bên nớ

MỘC NHÂN |

Thu Bồn bên nớ bên tê 
sáng qua cầu sắt chiều về đò ngang 
đất đai màu lá mênh mang 
giữa biền dâu nhớ lũng ngàn ngày xưa 

Gò Nổi ngày đã ngớt mưa
ngón thon lạnh lẽo nắm vừa bàn tay
con đường thêm nhánh nối dài
say mùa hương phấn thơm vài câu thơ

Dẫn vào tôi một giấc mơ
chạm vào nhau một đợi chờ thênh thang
tiếng cười em vẫn giòn tan
tôi va vấp bến đò ngang
buổi chiều.