Tìm ra, tìm vào

NGUYỄN TẤN SĨ |

trên bàn một chiếc ly không
khói tìm ra
gió mùa đông tìm vào

dường như nắng cũng xôn xao
dường như tim cũng cồn cào nỗi chi

dấu xưa lá rụng xuân thì
nghe mùa đông đã vu quy về nguồn

giã từ một đôi nỗi buồn
năm ba nỗi nhớ gió luồn lách qua

mai này đứng đợi sân ga
sợ người xa, sợ người ta chạnh lòng

xuân vừa đánh một đường cong
chạm ai nỗi nhớ buồn trong nỗi buồn

mùa như trích đoạn vở tuồng
không ai biết trước mình vuông hay tròn

xuân là trời đất hồi môn
cho mình. Để đó, chớ bồn chồn chi

con đường từ đấy ra đi
đến khi trở lại còn gì cho nhau.