Tin gió mùa đông bắc

NGUYỄN TẤN SĨ |

Thế là chính thức mùa đông
Mưa và nhiệt kế thông đồng làm thơ

Ướt...
Là câu chuyện giả vờ
Lạnh...
Là thiết kế ngu ngơ làm nền

Tưởng rằng nhớ thực đã quên
Thu xong
Thời tiết lênh đênh thế này

Mùa đông mặt dạn mày dày
Cứ nghe rét đậm là ngày hóa đêm

Mưa là câu chuyện buồn thêm
Mà không mưa nữa, đính kèm nỗi đau

Thời tiết cũng rất nhiệm màu
Khoác chăn chiếu mục ở đâu cũng buồn

Đời như một cánh chuồn chuồn
Bay cao
Bay thấp
Bay gần...
Thì thôi!