Tình ca trên núi cao

HUỲNH MINH TÂM |

Bây giờ trên núi cao ít thấy người
Trời lạnh sương sớm
Đường chông chênh hai vách đá dựng
Anh uống rượu trời say suối
Anh không uống rượu say mây

Tiếng chim hót ngang mày
Vút lên tầm thác đổ
Tình không hoa trắng muốt
Lửa không khói say cây

Thời buổi này người chen chân phố
Người đầm đìa tiếng nói
Người gọi người tất tả tiếng còi tàu
Người không mơ núi cao sao
Hỡi người

Tiếng gà rừng thánh thót đàn non
Bìm bịp gọi đời anh cô đơn thăm thẳm
Tiếng con chào mào lanh lảnh mơ mùa sim chín
Sớm này trên núi cao anh tắt thở sơn khê
Người đâu

Chắc người ra chợ với măng rừng
Chắc người say tà vạt thần linh
Bây giờ trên núi cao trên núi cao
Trên núi cao sao anh gặp em.