Tình tự mưa

TRƯƠNG ĐỨC TỚI |

Ở nơi nào ngày xưa ta tình tự
Giọt sương mềm đã rụng xuống thời gian
Em - ký - ức trở về không kịp nữa
Nỗi u buồn gõ nhịp hỏi lòng tôi

Ngàn cây cỏ tháng năm còn trăn trở
Nhớ tay em mười ngón lạnh như mưa
Lùa theo gió vuốt ve mùa ẩm ướt
Ở nơi nào ta tình tự, ngày xưa...

Ở nơi nào... em có tiễn đưa
Tôi - kỷ - niệm trong bài ca cũ nát
Lần lựa mãi... biết về đâu sau lời em hát
Khi bờ môi khép lại những ân cần

Có nơi nào... chứng tích một tình yêu
Mà rêu dại chẳng xanh cùng tưởng niệm
Tôi rệu rã phím chân người phiêu lãng
Dạo khúc tình âm vọng bóng hình em…