Trăng đêm mười bảy

TRẦN THIÊN THỊ |

(VHQN) -  trăng đã qua rằm      
ở lại mà nhìn nhau đêm mười bảy
này lòng của biển khơi tràn trên môi sóng
sợ như chừng không kịp nói

chân trần chép bao điều trên cát
những câu thơ sẽ chết bên đêm này không tì vết
vẫn cứ thèm nói một câu cuối cùng

có phải đá sẽ giữ gìn những lời ghi?
ta phủ phục xuống đây mà hóa đá
em muốn thêm gì thì viết
rồi đi.