Trên lá sâu vẽ bùa

ĐỖ THƯỢNG THẾ |

không thu lại được màu nước loang
trên cánh chuồn ngô tẻ
đắp dày bao lớp mây
không lấp nổi bóng loang ao cũ             
lời đưa nôi lặn vào bông súng tím
ngàn năm vang ngân ánh mắt ban đầu
sợi khói ngút vết thương lau lách
dọ bàn chân con đường ngủ say

từ bấy sông dài thác dựng
chỉ tay trổ về đâu
ánh trăng đổ về đâu
cánh bèo lênh đênh nước mắt

bìm xôn xao lướt giậu tơ vàng
cây nối hàng chôn chân khổ nạn
 lặng câm đã mỏi già nua
giội rửa mặt đêm tàn úa

tiếng lá nào mưa gió nghe ra
mùa xanh xa giăng mắc
sâu vẽ bùa
vẽ cơn mê sảng...