Triền xa

NGUYỄN ĐỨC BÁ |

(VHQN) -  Nghiêng vai thấy nửa khoảng trời
Nghiêng dòng thơ thấy cuộc đời đầy vơi

Nghiêng đêm đẫm ướt sương rơi
Nghiêng ngày mong được nụ cười bình yên

Ta ngồi gói những niềm riêng
Nghe con sông chảy bên triền xa xăm...

TAGS