Trong mắt chiều xưa

ĐINH HUYỀN |

đi qua một ngày nắng nhạt
buồn thu rụng tím con đường
vẳng nghe xạc xào lá rớt
ru vàng trong mắt chiều vương

thời gian đi qua ngõ nhỏ
mấy mùa phiêu bạt nắng mưa
con đường bụi mờ son phấn
em còn có nhớ xa xưa...