Trực tuyến

TRẦN VƯƠNG |

Cột sóng điện thoại dựng lên
thế giới mở ra trong lòng bàn tay cảm ứng
trò chuyện trực tuyến
giáo dục trực tuyến
bán mua trực tuyến...

Mọi thứ đều trực tuyến

Bên vỉa hè
người đàn ông ngáp khói
nhớ quê hương
chưng cất bóng mình...