Trùng trùng mắt núi

NGUYỄN GIÚP |

Ngọc Linh - ta gọi em đến khản trầm đá núi
kik - kik - kik …/koo - ooo (1)
phía rừng thưa tiếng tu hú kêu ran
hương quế sa mù thơm lên từng sự thở
Nước Oa - ta đợi em
nhớ thằng bạn nghèo ngồi xỉa răng bên sông Tranh
dõi theo bóng cây dó bầu tuột trôi giấc mơ trầm - ngải

Mùa khô lá rừng rụng đầy
thời gian cứ rơi đều lên thảm mục
và ta tuổi tác mỗi dày thêm
em nói một ngày chúng ta đi qua thanh xuân
sau lưng trùng trùng mắt núi
mờ lối mây che
sương giăng khuya phủ
tiếng già làng Trà Kót
khấn cầu mưa
đứng bóng

Bập bu…/bập bu…
trống chiêng và những đôi mắt người Co hun hút
hồ như
mặt nước đại ngàn xanh chơi vơi
hồ như 

Trà My - ta gọi em là một đóa hoa khát khao
cho vàng thơm cả buổi chiều ngồi bên sông nghe gió hát
cho môi ngoan lần con gái
cho hoang vu giữa bốn bề
rồi chót vót rẻo cao viên phấn cũng qua dòng 
lại qua dòng…
lặng lẽ mà tráng ca ngày chúng ta đi gieo hạt
thông thốc bóng người đàn bà gùi nắng
và vòng khuyên tai lắc lư
từng nhịp/từng nhịp …
nhẫn nại/chân trần.

(1) Tiếng chim tu hú