Trước tiết lập thu

HOÀNG THÁI |

(VHQN) - Trước mùa thu anh chẳng biết nói điều gì      
mới hay cũ tất thảy rồi vô nghĩa      
chỉ có gió tới kỳ là nhắc khéo      
sao không chìa tay tiễn một mùa đi.          

Mùa thu thì xanh mà anh trắng đôi lần
xưa trắng tay bây giờ trắng... tóc
ngắt một ngày cài lên ngôi sao vừa mọc
làm hồi quang thời gian thắp sáng nẻo trần.

Mùa thu trong hơn cả mắt tình nhân
anh tránh nhìn bởi biết mình lẩm cẩm
bông cúc vàng giận gì không buồn mở
hay ép lòng để mong nhớ lặn vào trong.

Quay trở về có nghĩa đã chồn chân
người trốn đâu để mùa thu se sắt
hạt mưa chậm lăn nghiêng trên gương mặt
chùi một lần có xóa được những mùa qua?

Trước mùa thu cây cũng thật thà
nghe xúi dại cứ hồn nhiên trút lá
đâu hề biết ngày xanh kia không trở lại
bên phố chiều có người ngớ ngẩn nhặt mưa.