Truyền thuyết chia ly

HỨA VĂN ĐÔNG |

Chúng ta chia ly từ trong truyền thuyết
Nửa ngược rừng nửa dắt díu về xuôi...
Có lẽ tổ tiên muốn tán rồi lại tụ
Để cuộc đoàn viên thêm rạng mặt người.

Chúng ta chia ly mấy dặm sơn hà
Đàng Ngoài - Đàng Trong đôi bờ vĩ tuyến
Rồi lịch sử chọn điểm dừng, năm ấy
Cho hoa nở mừng cho chim chao nghiêng...

Nghe như truyền thuyết đang gọi ta về lại
Với mẹ hiền từ với trăm trứng ban sơ
Xin ẩn náu vào ngàn năm phên liếp
Chờ vết đau trượt phía xa mờ.

Mẹ nhớ cha trôi cơn mưa nguồn về biển
Đàn con cũng cách biệt bao lần, nhưng không chia ly...