Về

TRẦN VƯƠNG |

Con về giữa giấc mơ xưa
Ngôi nhà vắng tiếng cơm trưa rộn ràng

Con về gom kỷ niệm vàng
Đem ra hong giữa mơ màng cuộc vui

Con về giữa tiếng cười tươi
Cha đem lấp những buồn vui xế chiều

Con về câu hát nhiễu điều
Nghe trong mình vỡ rất nhiều xưa xa...