Về với cội

PHẠM THÔNG |

Mải say chút đời kiêu bạc
Giờ ngồi nhấm chén hoang vu
Lang thang sông về biển cả
Giận chi hóa kiếp sương mù

Vẳng nghe mang mang câu hát
Ầu ơ từng giọt mẹ ru
Nhắc ta tìm về với cội
Nụ cười vọng phía thiên thu…