Vũ điệu Ca Dong

THÁI BẢO DƯƠNG ĐỲNH |

Xoay tròn vừa đủ để nghiêng
Đôi bàn tay níu chung chiêng đất trời
Ung oang rừng núi gọi mời
Đêm tan chảy với môi cười Ca Dong

Điệu đà trong cánh tay dâng
Hồn thiêng reo ngọn lửa bần bật rung
Mẹ địu con qua mấy rừng
Cha neo sườn núi dựng nương mở chòi
Bờ khuya hú dậy trăng ngà
Bước chân lang bạt đậm đà gian truân
Vai trần chân đất ung dung
Lòng như bếp lửa bập bùng thâu đêm

Nghiêng vừa chút nữa đi em
Cho tôi trật rớt vào thềm mắt nâu
Cho tôi phiêu lãng chốn nào
Rẫy nương bờ bãi thấp cao mấy hàng...

Hình như có chút dềnh dàng
Thời gian chậm. Ngọn lửa tàn. Rất lâu!...