Vu Gia ngày mưa

HUỲNH MINH TÂM |

Những đám mây chì chạy dọc bờ sông      
Những đứa trẻ không còn đuổi bắt nhau ở sân đình
Vòm tre cong sà ngôi nhà mẹ
Tự dưng bạn hỏi
Những ngày mưa đến
Chúng ta sẽ làm gì

Giấc mơ huyền hoặc của con người
Luôn hiện hữu
Trong từng đơn vị nhỏ nhất của tế bào não
Chúng ta sẽ đội mưa đi ra những bãi cát để cứu bầy dế
Chúng ta sẽ quấn chăn ngồi nhà để ăn bắp rang
Chúng ta sẽ hát với mẹ những ca khúc về mưa
Chúng ta sẽ buồn buồn chẳng vì cớ gì
Vu Gia ào ào những con nước gỗ mục bèo xanh
Vu Gia tung tăng thuyền xuôi dòng
Vu Gia mơ em về sau mưa
Vách đầy trăng
Chúng ta sẽ chẳng làm gì cả
Nhìn mưa bay phơ phất hàng cau
Cá lên ruộng dong dòng say nước...