Xa không

HẢI ĐIỂU |

(VHQN) - Phương nam xa không
trong đáy mắt em in cái bóng xanh mờ
Trường Sơn cao thẳm
không ngăn được mùa gió Lào rát bỏng
thổi rạc bờ tre
thổi tóc em hun hun màu gió
thổi làn da nâu như gốc rạ trên đồng
trơ trơ gánh câu vè qua bao nhiêu đận lụt.

Phương nam xa ngút
bọn nó đi mút chỉ chưa về
đèn phố thị hẳn bốn bề sáng rõ
đâu như bờ tre quê mình
sợ ông kẹ tới ghê răng.

Bao nhiêu trăng, mưa dầm - nắng cháy
em trái khoáy lên rừng
tìm chỗ mắc lời ru.

Có cơn gió chiều nay
ghé bên trời lữ thứ
lối quê chừ, từng đứa chắc xa không...

TAGS