Xao xác nhớ hoa đào

H.MAN |

(Xuân Tân Sửu) - Em về 
vịn nhánh đào phai
Rêu xanh kỷ niệm trượt dài dưới chân
Mắt sương ngân ngấn bao lần
Tiếng buồn kia cứ vọng ngân phương nầy

Rạc rời trong lá , trong cây
Con chim lẻ bạn gọi ngày dần qua

Em về 
tóc rối trong hoa
Sợi đan lưới nhớ 
sợi xa xót lòng
Cánh đào rơi xuống thương mong
Hát cho mưa sụp giữa vòng môi thơm …